Privacybeleid

Privacyverklaring roelofstransport.nl

In deze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en met wie we deze verwerken en hoe u kunt aanvragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RoelofsTransport.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RoelofsTransport.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RoelofsTransport.nl verstrekt en/of een e-mail aan info@roelofstransport.nl heeft verzonden dan wel een telefoongesprek heeft gevoerd.

RoelofsTransport.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw IP adres

Waarom roelofstransport.nl gegevens nodig heeft

Roelofstransport.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar toe verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan roelofstransport.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang roelofstransport.nl gegevens bewaard

Roelofstransport.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Roelofstransport.nl verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Roelofstransport.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Roelofstransport.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Roelofstransport.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Roelofstransport.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan WebsiteNazorg.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Roelofstransport.nl heeft hier geen invloed op.

Roelofstransport.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Roelofstransport.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roelofstransport.nl. Roelofstransport.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Roelofstransport.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roelofstransport.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat en beveiliging van Roelofstransport.nl om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roelofstransport.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Roelofstransport.nl via info@roelofstransport.nl. Mocht u er dan nog niet uitkomen, kan u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Roelofstransport.nl is als volgt te bereiken.

Postadres: Copernicusstraat 9, 6604 CR Wijchen, The Netherlands
Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 10035846
Telefoon: +31 (0)24 6452380
E-mail adres: info@roelofstransport.nl

Roelofstransport.nl is een website van netmonkeys.nl.


[plugin_delete_me /]